Deelnemers

Waarom nog een fonds, terwijl er binnen Kaag en Braassem al diverse fondsen ( doelgericht / maatschappelijk / kerkelijk) werkzaam zijn?

Het Noodfonds is ontstaan doordat diverse binnen Kaag en Braassem werkzame fondsen hiaten in de hulpverlening signaleerden.  De bestaande fondsen blijven hun goede werk gewoon doen, maar het Sociaal Noodfonds is niet kerkelijk gebonden, niet gericht op een speciale doelgroep en wil hulp bieden gewoon aan eenieder die dat nodig heeft. De verwachting is dat hierdoor de grens voor mensen om een beroep te doen op het fonds een stuk lager zal zijn.

Omdat sprake is van een breed gedragen algemeen Noodfonds kan (nog) beter hulp worden geboden aan mensen in acute nood, waardoor sociaal isolement kan worden voorkomen.

De ondersteunende fondsen staan vermeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement.

Structuur

Er is gekozen voor de stichtingsvorm met een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement Om de privacy van hulpvrager te waarborgen heeft het Noodfonds KB ook een Privacy Verklaring

 

Deelnemers

Zie art 1 van het huishoudelijk reglement

Hulp aanvraag

Een hulpvraag kan worden gedaan door hen die als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem staan ingeschreven en hier ook feitelijk woonachtig zijn en door omstandigheden in geldnood verkeren en waar (nog) geen andere voorzieningen voor beschikbaar zijn.

Uitvoering

 

De beoordeling en uitvoering van de aanvraag wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gedaan door een daartoe aangewezen medewerker van de sociaal maatschappelijke organisatie De Driemaster. 

Jaarverslag 2022

Financieel resultaten 2022

 

ANBI

Stichting Noodfonds Kaag en Braassem is een ANBI instelling onder RSIN of fiscaal nummer 857458590.

ANBI Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem