Donaties

Het Noodfonds wordt financieel gesteund door de in artikel 1 van het Huishoudelijk reglement vermelde fondsen, maar ook bedrijven en particulieren kunnen financiële bijdragen leveren in de vorm van subsidies, donaties, giften, legaten en erfstellingen. Hiermee werken zij mee aan het tot stand komen  van een samenleving in Kaag en Braassem waarin men zich verantwoordelijk voelt voor de medemens in nood.   Warm aanbevolen !                                                                                                                                    

Het bankrekening hiervoor is: NL78 Rabo 0317 8683 30 t.n.v. St.Soc. Noodfonds Kaag en Braassem

Opgemerkt wordt dat de Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem de ANBI-status heeft per 30 maart 2017 onder RSIN nummer 8574 58590, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting volgens de daarvoor geldende regels. Een verkort financieel overzicht van het Noodfonds in het afgelopen jaar 2020 vindt u in de Uitvoering.

Structuur

Er is gekozen voor de stichtingsvorm met een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement Om de privacy van hulpvrager te waarborgen heeft het Noodfonds KB ook een Privacy Verklaring

 

Deelnemers

Zie art 1 van het huishoudelijk reglement

Hulp aanvraag

Een hulpvraag kan worden gedaan door hen die als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem staan ingeschreven en hier ook feitelijk woonachtig zijn en door omstandigheden in geldnood verkeren en waar (nog) geen andere voorzieningen voor beschikbaar zijn.

Uitvoering

 

De beoordeling en uitvoering van de aanvraag wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gedaan door een daartoe aangewezen medewerker van de sociaal maatschappelijke organisatie De Driemaster. 

Jaarverslag 2022

Financieel resultaten 2022

 

ANBI

Stichting Noodfonds Kaag en Braassem is een ANBI instelling onder RSIN of fiscaal nummer 857458590.

ANBI Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem