Hoe wordt hulp verstrekt ?

Het Noodfonds kent drie vormen van hulpverstrekking:

 

–          In de vorm van een lening (beoordeeld wordt of de hulpvrager voldoende aflossingscapaciteit heeft)

–          In de vorm van een gift (bij geen of onvoldoende aflossingscapaciteit bij de hulpvrager)

–          In natura ( bijvoorbeeld het vervangen of repareren van een niet functionerend gebruiksvoorwerp )

Opgemerkt wordt dat financiële hulp in de regel wordt overgemaakt niet aan de hulpvrager maar rechtstreeks aan de schuldeiser.

Voor de praktische uitvoering maakt het Noodfonds gebruik van de inzet van een medewerker van uitvoeringsinstantie De Driemaster.

Structuur

Er is gekozen voor de stichtingsvorm met een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement Om de privacy van hulpvrager te waarborgen heeft het Noodfonds KB ook een Privacy Verklaring

 

Deelnemers

Zie art 1 van het huishoudelijk reglement

Hulp aanvraag

Een hulpvraag kan worden gedaan door hen die als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem staan ingeschreven en hier ook feitelijk woonachtig zijn en door omstandigheden in geldnood verkeren en waar (nog) geen andere voorzieningen voor beschikbaar zijn.

Uitvoering

 

De beoordeling en uitvoering van de aanvraag wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gedaan door een daartoe aangewezen medewerker van de sociaal maatschappelijke organisatie De Driemaster. 

Jaarverslag 2022

Financieel resultaten 2022

 

ANBI

Stichting Noodfonds Kaag en Braassem is een ANBI instelling onder RSIN of fiscaal nummer 857458590.

ANBI Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem