Contact

* e-mail: aanvraag@noodfondskb.nl

* telefoon op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur op telefoon nr. 06-83845677

 * Download het aanvraagformulier

 

Overige informatie die mogelijk van nut kan zijn:

De gemeente Kaag en Braassem heeft verschillende minimaregelingen, die extra financiële ondersteuning bieden aan de inwoners met een laag inkomen. Vermeld worden:

  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Bijzondere bijstand zorgkosten
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Individuele studietoeslag
  • Bijdrage duurzame gebruiksgoederen
  • Bijdrage voor schoolkosten
  • Bijdrage voor sportieve en culturele activiteiten

Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Kaag en Braassem: www.kaagenbraassem.nl/ondersteuning

De daadwerkelijke uitvoering van bovenstaande regelingen wordt voor de gemeente Kaag en Braassem gedaan door het  Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit bevindt zich op de begane grond in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn.
U kunt telefonisch een afspraak maken via 140172 optie 2

Verder bieden de vrijwilligers van de Papierwinkel informatie over wettelijke regels en bieden zij hulp  bij het invullen van papieren van de overheid,  administratie, (belasting)aangiftes enz.                

Informatie over de Papierwinkel kunt u krijgen  via papierwinkel@dedriemaster.nu of via telefoonnr. 071-3317967 ) maandag t/m vrijdag tussen 9.oo en 11.00 uur   of kijk op de website: www.dedriemaster.nu/papierwinkel

Structuur

Er is gekozen voor de stichtingsvorm met een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement Om de privacy van hulpvrager te waarborgen heeft het Noodfonds KB ook een Privacy Verklaring

 

Deelnemers

Zie art 1 van het huishoudelijk reglement

Hulp aanvraag

Een hulpvraag kan worden gedaan door hen die als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem staan ingeschreven en hier ook feitelijk woonachtig zijn en door omstandigheden in geldnood verkeren en waar (nog) geen andere voorzieningen voor beschikbaar zijn.

Uitvoering

 

De beoordeling en uitvoering van de aanvraag wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gedaan door een daartoe aangewezen medewerker van de sociaal maatschappelijke organisatie De Driemaster. 

Jaarverslag 2022

Financieel resultaten 2022

 

ANBI

Stichting Noodfonds Kaag en Braassem is een ANBI instelling onder RSIN of fiscaal nummer 857458590.

ANBI Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem