Stichting Sociaal Noodfonds Kaag & Braassem

Biedt hulp bij plots optredende financiële problemen

Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem

Voorziet in (financiële) hulp aan mensen in acute geldnood waarvoor andere voorzieningen (nog) niet beschikbaar zijn

Structuur

Er is gekozen voor de stichtingsvorm met een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement Om de privacy van hulpvrager te waarborgen heeft het Noodfonds KB ook een Privacy Verklaring

 

Deelnemers

Zie art 1 van het huishoudelijk reglement

Hulp aanvraag

Een hulpvraag kan worden gedaan door hen die als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem staan ingeschreven en hier ook feitelijk woonachtig zijn en door omstandigheden in geldnood verkeren en waar (nog) geen andere voorzieningen voor beschikbaar zijn.

Uitvoering

De beoordeling en uitvoering van de aanvraag wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur gedaan door een daartoe aangewezen medewerker van de sociaal maatschappelijke organisatie De Driemaster. 

Balans en Resultatenrekening 2020